หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
สอบถามค่ะ  1505 0 6 ก.ค. 2558
เงินคนแก่  197 5 12 มิ.ย. 2563
สอบถามเงินสงเคาะห์บุตร  114 1 8 พ.ค. 2563
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ  4864 0 6 ก.ค. 2559
เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ   1225 2 30 พ.ค. 2558
ประชากร  718 1 27 ต.ค. 2557
  (1)