หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โคกสะอาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
โทร. 089-563-4424
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 

คู่มือประชาชน
 
     

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

4. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

5. การรับชำระภาษีป้าย
  

6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

9. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
  

10. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
  

11. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
  

12. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์
  

13. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
  

14. การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น
  

15. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
  

16. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
  

17. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
  

18. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
  

19. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
  

20. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น
  
(1)    2    3    4