หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 


 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 15  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ประจำปี 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 และหลักเกณฑ์ปี 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
  (1)