หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 วันปิยะมหาราช 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 


ศาสตร์พระราชา [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 201 


พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 211 

 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
เทศบัญญัติการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำไฟฟ้า พ.ศ.2560 [ 28 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 [ 28 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 49  
 
เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช 2560 [ 28 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 75  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 27 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 54  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 31 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 59  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 [ 1 ต.ค. 2557 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)