หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 วันปิยะมหาราช 2562 [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 20 


ศาสตร์พระราชา [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 201 


พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 211 

 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557

คู่มือการปฏิบัติงาน
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
  (1)