หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 


 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557

ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลโคกสะอาด4ปี [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงคุณภาพบ่อบาดาล [ 13 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)