หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 


 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 2563 [ 16 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 139  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 18 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 135  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา [ 26 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 172  
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 16 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 172  
 
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ [ 19 ก.ค. 2559 ]  อ่าน : 297  
 
บัญชีรับ-จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท้องถิ่น) [ 8 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 189  
 
สูตร การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง [ 4 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 847  
 
  (1)