หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล (วัดใน) ต่อจากถนน ค.ส.ล.   18 ก.พ. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล (วัดใน) ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิม หมู่ที่ 1 ตำบล โคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   13 ก.พ. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขวัญเผือก หมู่ที่ 7 ตำบล โคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   13 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงคุณภาพบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กลุ่มบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   13 ก.พ. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  22 ม.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  22 ม.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ปี 2563  22 ม.ค. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563  22 ม.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด  30 ส.ค. 2562 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมสมัคร สมาชิกท้องถิ่นรักษ์โลก  20 มิ.ย. 2562 86
  (1)     2      3      4