หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงภาษีอัตราภาษีป้าย และกำหนดภาษีป้ายขึ้นใหม่ ปี2564  17 พ.ย. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ระเบียบคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนธนาคารขยะรีไซต์เคิล ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๖๓  20 ก.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล  20 ก.ค. 2563 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  20 ก.ค. 2563 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563   2 ก.ค. 2563 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS   18 มิ.ย. 2563 118
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด ร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านระบบ ITAS   18 มิ.ย. 2563 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563  3 มิ.ย. 2563 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  21 พ.ค. 2563 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยกเลิกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน  14 เม.ย. 2563 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6