หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ  8 ก.ย. 2564 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8 ก.ย. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีตผู้ป่วยเอดส์  8 ก.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  8 ก.ย. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเกี่ยวกับการรับแจ้งงานทะเบียนราษฎรและการจัดทำบัตรประชาชน  8 ก.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำร้องในการขอรับใบอนุญาตการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรื่อโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  8 ก.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตารางรถโครงการรถMobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจ  10 ส.ค. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  5 พ.ค. 2564 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาดและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด  30 เม.ย. 2564 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสียภายใน)  30 เม.ย. 2564 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11