หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกดีเซล) ปีงบประมาณ 2562   22 ต.ค. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   16 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด   30 ส.ค. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมสมัคร สมาชิกท้องถิ่นรักษ์โลก   20 มิ.ย. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโคกสะอาด   22 พ.ค. 2562 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนหินผุ หมู่ที่ 4,5,6,10,11 ตำบลโคกสะอาด   22 พ.ค. 2562 463
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนหินผุ จำนวน 7 สาย ในเขตเทศบาลตำบลโคกสะอาดฯ    21 พ.ค. 2562 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด   18 เม.ย. 2562 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2561   3 เม.ย. 2562 108
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) พ.ศ.2562   1 เม.ย. 2562 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26