หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ( ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ม.ค. 2565 เวลา 13.46 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 3 ท่าน