หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสะอาด เรื่อง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีที่ดอนและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ย. 2564 เวลา 11.47 น. โดย คุณ อุไรวรรณ ประดาพล

ผู้เข้าชม 31 ท่าน