หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

สำหรับผู้มารับบริการจากเทศบาลตำบลโคกสะอาด
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลโคกสะอาด(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 11.12 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 63 ท่าน