หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรม การใช้สูตร(Function) โปรแกรม MICROSOFT EXCEL และเทคนิคการประยุกต์ใช้  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้จัดโครงการอบรม การใช้สูตร(Function) โปรแกรม  MICROSOFT EXCEL และเทคนิคการประยุกต์ใช้ ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โดยประธานในพิธีคือ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
และวิทยากรณ์ คือ หัวหน้าฝ่ายธุรการ นายเลิศวรรธน์  เจริญดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 11.35 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน