หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 23 กันยายน 2563
เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานและปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
โดยประธานในพิธี คือ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
และวิทยากรณ์ คือ ปลัดเทศบาลตำบลโคกสะอาด นายจักรินทร์ นิลแพทย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 13.29 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 114 ท่าน