หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงภาษีอัตราภาษีป้าย และกำหนดภาษีป้ายขึ้นใหม่ ปี2564  
 

1.ป้ายต้องมีตัวอักษรไทยล้วน

2.ป้ายที่มีอักษรภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศ ปนกับภาพ และเครื่องหมาย

3.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือป้ายที่มีอักษรไทย
บางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ และกำหนดภาษีป้ายขึ้นใหม่สำหรับป้ายที่ใช้เครื่องจักรกล ป้ายอักษรวิ่ง และป้ายจออิเล็คทรอนิกส์ ที่มีการโฆษณามากว่า 1 ภาพ ใน 60 วินาที

โดยกำหนดให้อัตราภาษีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพื่อสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเพื่อให้การจัดเก็บภาษีป้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ย. 2563 เวลา 11.07 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 69 ท่าน