หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
3-5 ธันวาคม 2562 โคกสะอาดเกมส์  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลโคกสะอาด
ได้จัดกิจกรรม โคกสะอาดเกมส์ เพื่อส่งเสริม ความรัก สามัคคี ความซื่อสัตย์
ค่านิยม ทัศนคติที่ดี ต่อหมู่คณะ และชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 13.15 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 89 ท่าน