หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 

เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้มอบหมายหน้าที่เจ้าที่สาธารณสุขร่วมกับป้องกันฯ ออกพ่นยา เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 11.37 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 317 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X