หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด
อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาข้อราชการสำคัญในการพัฒนาตำบลโคกสะอาด
โดย ประธานในการประชุม คือ นายชูชาติ สรรค์ประสิทธิ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 10.25 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 583 ท่าน