หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
โครงการบ่อดักไขมัน  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลโคกสะอาดโดยนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ ได้กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำบ่อดักไขมันภายในครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านได้นำความรู้จากการฝึกอบรม ไปใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ศรีเทพ นายบรรเจิด ตะกรุดเดิม เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ย. 2561 เวลา 15.24 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 248 ท่าน