หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้จัดทำ โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ ,ท่านที่ปรึกษา นายจรัญ อ่องละออ และหัวหน้ากอง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ร่วมเข้าร่วมโครงการนี้ และสำเร็จเรียบร้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 09.34 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 1262 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย