หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ หมู่10 หมู่บ้านกุ้งกั้ง ตำบลโคกสะอาด  
 

ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560
ท่านนายอำเภอศรีเทพ นายปกรณ์ ตั้งใจตรง และนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด นายเพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ ได้จัดทำพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ หมู่10 หมู่บ้านกุ้งกั้ง ตำบลโคกสะอาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 09.31 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 493 ท่าน