หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
บริจาคเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล น้องผู้ประสบอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด  
 

ในวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
เทศบาลตำบลโคกสะอาดได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาล น้องผู้ประสบอุบัติเหตุ หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2560 เวลา 09.17 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 281 ท่าน