หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๑ ประจำปี ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสะอาด

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มิ.ย. 2563 เวลา 10.24 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 5 ท่าน