หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล  
 

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโคกสะอาด
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าง เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล
     ๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)     ๑ อัตรา
     ๒.หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)           ๑ อัตรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 13.36 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 25 ท่าน