หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
  
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  
 

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
สำนักปลัด
       ๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)  ๑ ตำแหน่ง
       ๒.นักวิชาการศึกษา  (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)               ๑ ตำแหน่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2563 เวลา 13.28 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 20 ท่าน