หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
  
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เวลา 16.18 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน