หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3

ลำดับภาพที่ 4/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตำบลโคกสะอาด นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม รักประเพณีท้องถิ่น สร้างความซื่อสัตย์สุจริต ในหน่วยงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 10.10 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 39 ท่าน