˹ѡ
ITA
LPA
СȨҡк e-GP
ࢵ ҵٻ
¡յӺ⤡Ҵ
·ȹ
" 鹾Ѳçҧ鹰ҹ
֡ ѲҪվ
ҧسҾԵբ "
мȺŵӺ⤡Ҵ
ѡ ѡ⤡Ҵ
Ҷѵ
1
2
3
 
 

 
à»Ô´à¼ÂÃÒ¤Òâ¤Ã§¡ÒáèÍÊÃéÒ§¶¹¹¤Í¹¡ÃÕµàÊÃÔÁàËÅç¡ ÊÒºéÒ¹¹ÒÂÇêԵ µèÒÂà¶ÒÇì ¨Ò¡¶¹¹ ¤.Ê.Å. à´ÔÁä»·Ò§ËéÇÂÇÒÃÕ ËÁÙè·Õè 10 µÓºÅ⤡ÊÐÍÒ´ ÍÓàÀÍÈÃÕà·¾ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙÃ³ì  
 

 

. ѹ 23 .. 2563 11.45 . ¤Ø³ Ê¡ØÅÃѵ¹ì à»ÃÕèÂÁËÁ×è¹äÇÂ

Ҫ 42 ҹ