หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
  
เปิดเผยราคาครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่าขนุน ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปกลุ่มบ้านป่าขนุน หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16.05 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 29 ท่าน