หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
เปิดเผยราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าผาจาก ค.ส.ล. เดิมไปทางประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 16.03 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 20 ท่าน