หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากบ้านนางพวง ใบสน ไปทางบ้านนายมงคล คุ้มเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นจากบ้านนางพวง ใบสน ไปทางบ้านนายมงคล คุ้มเลา หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2563 เวลา 14.16 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 27 ท่าน