หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
เปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงคุณภาพบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กลุ่มบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

โครงการปรับปรุงบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กลุ่มบ้านท่าเตียน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 13.02 น. โดย คุณ สกุลรัตน์ เปรี่ยมหมื่นไวย

ผู้เข้าชม 30 ท่าน