หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2562 เวลา 08.55 น. โดย คุณ ฉันทนา แสงงาม

ผู้เข้าชม 46 ท่าน