หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ศาสตร์พระราชา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
อบรมเรื่องศาสตร์พระราชา เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ความจงรักภักดีต่อชาติ มีการปรับทัศนคติ ค่านิยมเพื่อปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 09.29 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 77 ท่าน