หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ขอเชิญร่วมสมัคร สมาชิกท้องถิ่นรักษ์โลก  
 

ขอเชิญร่วมกันสมัคร เป็นสมาชิกโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

สามารถสมัครได้ที่ อสม.ประจำหมู่บ้านท่าน,ผู้ใหญ่บ้าน,เทศบาลตำบลโคกสะอาด

\"ปลุกสังคมตระหนัก ภัยขยะคุกคามโลก\"

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 11.40 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 53 ท่าน