หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 

 
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น  
 

ประกาศ
รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานว่าง

สำนักปลัด

1.เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา

จึงขอประกาศให้ทราบยโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

ติดต่อสอบถาม 056-799-181

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.48 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 216 ท่าน