หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าง เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
 

ประกาศ
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งว่าง เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วยเทศบาลตำบลโคกสะอาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

2.หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียด 056-799-181

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 09.35 น. โดย คุณ วิมล ธูปอ่อน

ผู้เข้าชม 191 ท่าน