หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 

กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ศาสตร์พระราชา [ 21 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 135
 


 
พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 20 มิ.ย. 2562 ]  
อ่าน: 122
 


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 [ 26 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 613
 
 
         


 
โครงการบ่อดักไขมัน [ 2 พ.ย. 2561 ]  
อ่าน: 314
 


 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 [ 15 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 1364
 


 
พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ หมู่10 หมู่บ้านกุ้งกั้ง ตำบลโคกสะอาด [ 15 ส.ค. 2560 ]  
อ่าน: 492
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 9