หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 


นายระวี บุญยืด
กำนัน
 
 


นายจักรกริช แง้นกลางดอน
ผู้ใหญ่บ้าน


นายประวิทย์ กองอาสา
ผู้ใหญ่บ้าน


นางสาวกัลยาณี มูลผล
ผู้ใหญ่บ้าน


นายประสาท พิมมะดี
ผู้ใหญ่บ้าน


นายอภิสิทธิ์ ซาซัย
ผู้ใหญ่บ้าน


นายคำรณ ทองบุญเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน


นายบำรุง บุญศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน


นายสมศักดิ์ นิ่มกลิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน


นายสุระพล ทับทิมทอง
ผู้ใหญ่บ้าน