หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 น้ำพริกเบญจวรรณ


ถ้ำพระเขาถมอรัตน์  
 
  ท่านต้องการให้ ทต.โคกสะอาด พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ต
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.พ. 2557

 
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล (วัด [ 18 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 5 
เปิดเผยราคากลางโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดศิริมงคล ( [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 6 
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ขวัญเผือก หมู่ [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
เปิดเผยราคากลางโครงการ ปรับปรุงคุณภาพบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว กลุ่มบ้ [ 13 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 7 
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ม.ค. 2563 ]