หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
นายเพิ่มเขต ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโคกสะอาด
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
     


 
พช 0023.2/ว 5066 1-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/ว 5066 2-การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว711 การดำเนินการตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.3/ว 712 อปท. ชี้แจง การดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย  [ 22 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.4/ว 5021 ร่างกฎกรทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบการออกจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช0023.1/ว705 การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
พช 0023.2/14452 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 หลังอบรม 6 เดือน  [ 21 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 724