หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล โคกสะอาด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
เพิ่มเขตุ ชาตะรูปะ
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสะอาด
โทร. 089-563-4424
วิสัยทัศน์
" เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น "
เข้าใจ รู้จัก รักโคกสะอาด
เขาถมอรัตน์
1
2
3
 
 
 
   
  ที่ทำการเทศบาลตำบลโคกสะอาด อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอศรีเทพ ตั้งอยู่ เลขที่ 122 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะทางไป ตามถนนหมายเลข 21 ประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,750 ไร่
 
 

จำนวนประชากรทั้งหมด 6,637 คน แยกเป็น

ชาย 3,290 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57

หญิง 3,347 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,082 ครัวเรือน

ความหนาแน่นเฉลี่ย 88.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลพุขาม และตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี  
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ
  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลนาสนุ่น และตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ  
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ
 
 
 
พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบ อยู่ติดกับไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ในฤดูแล้งและเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน บริเวณแม่น้ำป่าสัก ในฤดูฝนจะเกิดอุทกภัยเป็นประจำ มีลำน้ำไหลผ่าน จำนวน 3 สายคือ แม่น้ำป่าสัก ลำห้วยตะคร้อ และห้วยอีปื๊ด
 
 
ประชากรในตำบลโคกสะอาดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ

ทำไร่อ้อยเป็นอันดับต้นๆ

ทำนา

การปลูกพืชผัก

การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงโคพื้นเมือง โคนม เลี้ยงสุกรลูกผสม เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลาเป็นบ่อหรือในร่องสวน
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านโคกสะอาด 392 397 789 237  
2   บ้านโคกสะอาด 254 263 517 154
  3   บ้านโคกสะอาด 366 426 792 285  
4   บ้านโคกสะอาด 207 189 396 115
  5   บ้านโคกสะอาด 374 382 756 213  
6   บ้านโคกสะอาด 290 295 585 192
  7   บ้านท่าเตียน 207 196 403 106  
8   บ้านซับหินเพลิง 238 249 487 165
  9   บ้านหน้าผา 173 148 321 118  
10   บ้านกุ้งกั้งพัฒนา 253 253 506 158
  11   บ้านหนองสะแกสี่ 265 259 524 162  
12   บ้านตาคลี่ภิรมย์ 122 115 237 79
  13   บ้านโคกสะอาด 149 175 324 98  
    รวม 3,290 3,347 6,637 2,082